BezMyši

Fakturace - sklad nejenom pro ty co nemají rádi myš

Použití programu

Program lze použít jak pro firmu, která není plátcem DPH a vystavuje několik faktur měsíčně, tak i pro firmu, která je plátcem DPH, vyrábí, vyváží zboží a produkuje několik desítek dokladů denně.

Práce v síti

Program není určen pro práci v síti.

Podporované OS

Program běží pod operačním systémem DOS, Windows 3.1x, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows NT, Windows XP a Windows 2003

Ovládání programu

obrázek

Celý program se ovládá bez pomoci myši.
Funkční a řídící klávesy - aktuální význam kláves je popsán na posledním řádku okna programu
 • F1, CtrlF1 - nápověda
 • F2 - pořízení nového údaje, přepnutí mezi pořízením a opravou (řádkový režim)
 • F3 - hledání
 • F6, ShiftF6, CtrlF6 - tisk
 • F7 - otevření číselníku
 • F8, ShiftF8 - označování, výběr
 • AltF8 - změna klávesnice
 • CtrlF5 - otevření kalkulačky
 • CtrlF4 - přenesení výsledku zpět do editoru
Datový editor - pohyb po souboru
 • <- - na předchozí údaj ve větě
 • -> - na následující údaj ve větě
 • Enter - na další editovatelný údaj ve větě
 • Home - na první údaj ve větě
 • End - na poslední údaj ve větě
 • Ins - vstup do údaje bez přepsání
 • PageUp - na předchozí stranu
 • PageDown - na následující stranu
 • CtrlHome - na předchozí větu
 • CtrlEnd - na následující větu
 • CtrlPageUp - na začátek souboru
 • CtrlPageDown - na konec souboru
Datový editor - pohyb uvnitř údaje
 • Ins, CtrlV - vkládání přepis
 • <- - o znak doleva
 • -> - o znak doprava
 • Home - na začátek údaje
 • End - na konec údaje
 • Del - mazání znaku pod kurzorem
 • BackSpace <- - mazání znaku před kurzorem
 • Enter - ukončení editace údaje
 • Esc - návrat bez uložení změn
 • F4 - diakritika pod znak
 • AltF8 - změna klávesnice